Büntető ügyek

Nagy tapasztalattal rendelkezünk mind védői feladatok ellátásában, mind a bűncselekmények sértettjeinek a képviseletében. Meghatalmazott védőként több bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, gazdasági bűncselekmény (csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, költségvetési csalás, pénzmosás, csődbűncselekmény) tárgyú büntetőeljárásban veszünk részt a nyomozati szaktól kezdve a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. Ezeken kívül megbízást vállalunk élet elleni, közlekedési, korrupciós bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőeljárásokban is.

Az ilyen típusú ügyekben nagy tapasztalatot szereztünk a védekezési stratégia kialakításában, a könyvszakértői vélemények elemzésében, illetve a hatóság által beszerzett szakértői vélemény eredményes megtámadásában, a szakvélemények ütköztetésében. Már a nyomozati szakban is aktívan lépünk fel a büntető hatóságok előtt okiratcsatolással, bizonyítási indítványokkal és észrevételek tételével, melyekkel sikeresen segítjük a nyomozóhatóság munkáját.

A sértett jogi képviseletébe tartozó feladatokon belül rendszeresen végezzük több éves, szerteágazó projektek büntetőjogi átvilágítását, indokolt esetben feljelentést teszünk. A nyomozás elrendelését követően elsődlegesen arra törekszünk, hogy a bűncselekménnyel okozott kár iránti igényünket a lehető legjobban érvényesítsük. Amennyiben erre a törvény erejénél fogva megnyílik a jogunk, az ügyész jogait gyakorolva pótmagánvádlóként lépünk fel.

Ügyvédi Irodánk a hozzánk büntető üggyel forduló ügyfelek ügyeit nemcsak a büntető jogi, hanem polgári jogi szempontból is megvizsgálja, ugyanis feladatunknak érezzük a komplex jogi tanácsadást. Így a hozzánk forduló ügyfeleket abban is segítjük, hogy a büntető jog adta lehetőségek mellet polgári peres eljárások megindítása útján is érvényt szerezzenek igényeiknek.