Polgári ügyek

Polgári peres képviselet

Polgári peres eljárások tekintetében is igen nagy tapasztalattal rendelkezünk, irodánk nagy tárgyi súlyú és pertárgyértékű kötelmi jogi, valamint kártérítéssel kapcsolatos perekben lát el jogi képviseletet magánszemélyek és jogi személyek részére egyaránt az eljárás megindulásától annak jogerős befejezéséig, valamint a jogerős döntést követőn indult végrehajtási eljárásokban.

Elkészítjük a per megindításához szükséges keresetlevelet, adott esetben azonban alperesi oldalon veszünk részt a perben és vitatjuk a keresetlevélben foglalt állításokat. Ennek keretein belül beadványokat készítünk, megjelenünk a tárgyalásokon, ahol aktívan részt veszünk nyilatkozatinkkal, valamint az állításaink bizonyítására irányuló kérelmeinkkel, ezzel is alakítva a polgári per végső kimenetelét és biztosítva, hogy elérjük az ügyfelünk célját.

Amennyiben ügyfelünk érdeke kívánja, rendkívüli jogorvoslati eljárás keretében felülvizsgálati kérelemmel támadjuk meg a jogerős bírósági döntést.

A fentieken túl tapasztalattal rendelkezünk a bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti polgári peres eljárások megindítása tekintetében is, a jogi képviseletet e körben is sikeresen látjuk el.

Ügyfeleink érdekeit nagy szakértelemmel, tapasztalattal és teljes elkötelezettséggel képviseljük végrehajtási ügyekben, legyen szó akár ügyfelünkkel szemben vagy általa indított eljárásól. Ennek során

Mindvégig szem előtt tartjuk ügyfelünk célját és elkötelezetten küzdünk annak elérése érdekében.

Szerződések készítése, véleményezése

Segítséget adunk szerződések készítésében, valamint a már elkészült szerződésekkel kapcsolatos jogi álláspontok kialakításában is annak érdekében, hogy az adott szerződés a lehető legjobban biztosítsa ügyfelünk ügylethez kötődő szerződésescélját és akaratát.